Outplacementtrajecten

• Persoonlijke aandacht
• Begeleiding en ondersteuning naar zelfstandig ondernemerschap
• Eerlijk en deskundig
10.png

Maak vrijblijvend kennis met Het Bedrijfshuis Outplacement uit Eindhoven

Het starten van een eigen bedrijf is een hele stap en zeker vanuit een outplacement situatie zal dit veel vragen met zich meebrengen. Dit begint bijvoorbeeld al met het maken van de vaststellingsovereenkomst. Wat neem je daarin op en wat zijn hiervan de juridische gevolgen. Hoe zit het met mijn recht op WW als ik een bedrijf wil starten? Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren wij uw wensen en verwachtingen. Wij geven antwoord op uw vragen en leggen uit hoe uw persoonlijke outplacementtraject met het doel om een eigen bedrijf te starten in zijn werk gaat.

Wij verzorgen complete outplacement trajecten vanaf de fase van begeleiding bij het ontslag tot en met het opstarten van een eigen bedrijf. Wij adviseren en begeleiden u bij alle zaken die spelen bij het starten van een eigen bedrijf vanuit een ontslagsituatie. Zo begeleiden wij u bij het starten van een eigen bedrijf vanuit de WW, helpen mee met het schrijven van een ondernemersplan, informeren we u over verzekeringen, administratieve en fiscale aspecten.

Wat is Outplacement

Outplacement is het aanbieden van diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Het Bedrijfshuis Outplacement heeft een geheel eigen en unieke werkwijze. Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van outplacementtrajecten voor werknemers die met ontslag te maken krijgen en graag een eigen bedrijf willen starten.

Werknemer

Als u en uw werkgever besluiten niet samen verder te gaan, kan het zo zijn dat u een ontslagregeling aangeboden krijgt. Een outplacement traject is in veel gevallen een onderdeel van de ontslagregeling. De ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan (= outplacement) zal uw werkgever meestal niet zelf doen, maar "afkopen" middels een outplacement budget. 

Met het outplacement budget schakelt u een outplacementbureau in die u gaat begeleiden. Uw werkgever betaalt de kosten. Het vinden van een nieuwe baan kan echter ook betekenen dat u een eigen bedrijf start. Het Bedrijfshuis Outplacement kan u daarbij het best passende outplacementtraject aanbieden.

Werkgever

Vaak is outplacement een onderdeel van het sociaal plan dat een werkgever opstelt bij een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of wanneer werknemers vastzitten in hun carrière. Kortom u als werkgever moet afscheid nemen van werknemers die u wilt ondersteunen bij het vinden van een nieuwe loopbaan.

Het Bedrijfshuis Outplacement biedt u als werkgever een uniek en zeer succesvol outplacement traject. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers die vanuit een ontslagsituatie een eigen bedrijf willen opstarten. Op basis van het door u beschikbaar gestelde budget stellen wij een outplacementtraject op maat samen.